Dịch vụ

Chiến lược cấp đơn vị chức năng

din16262322302644

Xây dựng & Định vị thương hiệu

khoa hoc lap ke hoach truyen thong marketing

Kế hoạch Marketing, Truyền thông

phat trien kinh doanh

Phát triển kinh doanh

Chiến lược cấp đơn vị chức năng

Dịch vụ

Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh

1. Tổng quan & khảo sát thị trường

2. Phân tích khách hàng mục tiêu và tiềm năng

3. Phương pháp phát triển kế hoạch kinh doanh

4. Điều phối & Phối hợp giữa Kinh doanh & Tiếp thị

5. Doanh số, Doanh thu, Lợi nhuận

Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh

Dịch vụ

Chiến lược công ty

Giúp người chủ đưa ra quyết định lựa chọn con đường phù hợp nhất để tối ưu hoá nguồn lực thực tế để đạt mục tiêu nhanh nhất, ít tốn kém nhất cho từng giai đoạn, tồn tại sống sót ngắn hạn & phát triển dài hạn.

1. Tên gọi & Loại hình

2. Ý tưởng triển khai Nền tảng phát triển ý định kinh doanh

3. Triết lý kinh doanh

4. Tầm nhìn + Sứ mệnh

5. Giá trị cốt lõi

6. Quan điểm xây dựng sản phẩm dựa trên khách hàng mục tiêu

7. Phân tích SWOT

8. Tài sản chiến lược

9. Hình ảnh + tố chất + quan điểm Lãnh đạo, Quản lý cấp độ Pro

10. Giữ vững tổ chức công ty bằng cơ cấu tổ chức nhân sự và truyền thông

Chiến lược công ty
img form

    ĐĂNG KÝ TƯ VẤN GIẢI PHÁP