CHUYÊN NGHIỆP, KHÁC BIỆT
ĐỘT PHÁ, KHẢ THI

11
23
24
28

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

ttpl

TUÂN THỦ PHÁP LÝ

z4210370092393 66dfed46fd216d32c1fd70e91f063cbe

HỢP TÁC & KẾT NỐI

slide1 2 scaled e1689302380555

GIẢI PHÁP PHÙ HỢP

Sứ mệnh

TẦM NHÌN CỦA TTCP

Trở thành doanh nghiệp chuyên nghiệp và bền vững trong việc cung cấp những giá trị đúng đắn, giải pháp khả thi & hiệu quả cho doanh nghiệp, đối tác, khách hàng

z4406148990347 264150468fbd24dbabf61fc33b0ecfe3
Frame 48048

QUY TRÌNH
THỰC HIỆN DỊCH VỤ

Screenshot 2023 06 16 at 10.14.40 1

Dich vụ

GIẢI PHÁP PHÁP LÝ:

Dịch vụ

Các tranh chấp, thưa kiện, khiếu nại trong đời sống xã hội.

2fbc543cb9de78d4562253352bda574b

Dịch vụ

Các giao dịch dân sự, hình sự

dan su

Dịch vụ

Mua bán/cho thuê/
khai thác/sang nhượng bất động sản

mua ban

Dịch vụ

Thương mại dịch vụ, sản xuất

thuong mai 1

Dich vụ

GIẢI PHÁP KINH DOANH:

Dịch vụ

Chiến lược cấp công ty

B (11)

Dịch vụ

Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh

Z4210364633914 8fdd1bd71673c7b00f369bf735469386

Dịch vụ

Chiến lược cấp đơn vị chức năng

549a0084
Screenshot 2023 06 16 at 11.32.06

HÌNH ẢNH HỆ THỐNG NHẬN DIỆN CỦA TTCP

ttcp scaled
16
2
013 Mpai 02
19
Z4199090272494 6dac07a92011f741d353bbdcf77e5f8a
Z4199540086037 76290a9ca6ec3611e9b83d7e5e0945e4
Z4076160916003 Ff4ab783585806d0cc084d59561764dd
Z4199540078470 7cebd5ca4922f0871a4105aeb7c3d68a
10