Chiến lược công ty

Giúp người chủ đưa ra quyết định lựa chọn con đường phù hợp nhất để tối ưu hoá nguồn lực thực tế để đạt mục tiêu nhanh nhất, ít tốn kém nhất cho từng giai đoạn, tồn tại sống sót ngắn hạn & phát triển dài hạn.

1. Tên gọi & Loại hình

2. Ý tưởng triển khai Nền tảng phát triển ý định kinh doanh

3. Triết lý kinh doanh

4. Tầm nhìn + Sứ mệnh

5. Giá trị cốt lõi

6. Quan điểm xây dựng sản phẩm dựa trên khách hàng mục tiêu

7. Phân tích SWOT

8. Tài sản chiến lược

9. Hình ảnh + tố chất + quan điểm Lãnh đạo, Quản lý cấp độ Pro

10. Giữ vững tổ chức công ty bằng cơ cấu tổ chức nhân sự và truyền thông

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Liên hệ